Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Ion Dumitriu-Snagov

Ion Dumitriu-Snagov

Ion Dumitriu-Snagov

Ion Dumitriu-Snagov, fost elev al Colegiului Naţional Sf. Sava din Bucureşti şi student al Facultăţii de Medicină din Cluj, şi-a orientat opţiunile de cerce­tare ştiinţifică în domeniul istoriei, susţinându-şi licenţa la Faculta­tea de Filologie din Universitatea Bucureşti cu tema Roma şi Lu­minile culturii române în docu­mente de arhivă. Sec. XVIII. Din 1967 a desfăşurat o susţinută activitate de studiu în ţară, împletită cu numeroase docu­mentări ştiinţifice în India (invitat al Guvernului Indiei), Australia şi Europa, valorificate în multe articole, conferinţe, studii şi volu­me. Ca bursier al Universităţii Pontificale Gregoriană din Roma,a obţinut titlul de doctor în istorie cu lucrarea Le Saint-Siege et la Roumanie moderne. 1850-1866, şi care l-a consacrat definitiv în cunoaşterea relaţiilor dintre România şi Vatican.

Publicații ale autorului Ion Dumitriu-Snagov