Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Biblia

Biblia

Biblia

***

ISBN: 978-606-578-099-6
Preț: 200.00 RON

Editura: Editura Sapientia

Traducător: pr. Alois Bulai, pr. Eduard Patrașcu

An apariție: 2020

Număr ediție curentă: 3

An prima ediție: 2013

Număr pagini: 3120

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Tip copertă: cartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Note: Da

    Ediţia prezentă a Bibliei, revizuită în 2020, cuprinde toate cele 73 de cărţi ale canonului biblic al Bisericii Catolice stabilit în mod oficial la Conciliul Tridentin: 46 de cărţi ale Vechiului Testament şi 27 ale Noului Testament. Ordinea cărţilor în Vechiul Testament este diferită de cea din alte ediţii ale Bibliei în limba română, întrucât urmează canonul Bisericii Catolice: Pentateuhul (Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), Cărţile istorice (Iosue, Judecători, Rut, 1Samuel, 2Samuel, 1Regi, 2Regi, 1Cronici, 2Cronici, Esdra, Nehemia, Estera, Iudita, Tobia, 1Macabei, 2Macabei), Cărţile profetice (Isaia, Ieremia, Lamentaţiuni, Baruh, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Abdia, Iona, Miheia, Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeu, Zaharia, Malahia), Cărţile sapienţiale (Iob, Psalmii, Cartea Proverbelor, Cântarea Cântărilor, Cartea Înţelepciunii, Qohelet, Cartea lui Ben Sirah). Pentru o comparaţie cu alte canoane veterotestamentare (ebraic, ortodox şi protestant), înainte de textul propriu-zis al Sfintei Scripturi, se găseşte un tabel cu canonul Vechiului Testament. Ordinea cărţilor Noului Testament este cea tradiţională: cele patru Evanghelii (Evanghelia după sfântul Matei, Evanghelia după sfântul Marcu, Evanghelia după sfântul Luca, Evanghelia după sfântul Ioan), Faptele Apostolilor, scrisorile sfântului apostol Paul (Scrisoarea către Romani, Scrisoarea întâi către Corinteni, Scrisoarea a doua către Corinteni, Scrisoarea către Galateni, Scrisoarea către Efeseni, Scrisoarea către Filipeni, Scrisoarea către Coloseni, Scrisoarea întâi către Tesaloniceni, Scrisoarea a doua către Tesaloniceni, Scrisoarea întâi către Timotei, Scrisoarea a doua către Timotei, Scrisoarea către Tit, Scrisoarea către Filemon), Scrisoarea către Evrei, scrisorile catolice (Scrisoarea sfântului Iacob, Scrisoarea întâi a sfântului Petru, Scrisoarea a doua a sfântului Petru, Scrisoarea întâi a sfântului Ioan, Scrisoarea a doua a sfântului Ioan, Scrisoarea a treia a sfântului Ioan, Scrisoarea sfântului Iuda) şi Apocalipsul.
   Cele două mari părţi ale Bibliei sunt precedate de câte o introducere, urmând ca apoi şi fiecare din marile secţiuni, dar şi fiecare carte în parte să dispună de o introducere. Pentru a veni şi mai mult în ajutorul cititorului, textul actual al Bibliei conţine numeroase note explicative de subsol, cu indicaţia versetului de care ţine una sau alta dintre note. Pe margini au fost incluse trimiterile la alte versete biblice cu scopul de a facilita interpretarea Bibliei prin intermediul Bibliei, făcând referință la alte pasaje din Sfânta Scriptură unde se face referință la persoane, evenimente, locuri sau, într-un cuvânt, la ideea exprimată în acel verset.
   Partea concluzivă este compusă dintr-o serie de anexe ce conţin un glosar, unitățile de măsură, calendarul în Vechiul Testament, cronologia biblică, tabelul sinoptic al Evangheliilor şi un indice liturgic de lecturi. Pentru a plasa în spaţiu evenimentele descrise de-a lungul celor 73 de cărţi ale Bibliei, au fost incluse 26 de hărţi, la care se adaugă şi descrierea succintă a călătoriilor sfântului Paul. Nu pot fi trecute cu vederea nici imaginile care se află la sfârşitul acestei ediții. (Sursă: librariasapientia.ro)
   
   Această ediție, revizuită în 2020, conține note și comentarii extinse ale traducătorilor, Pr. Alois Bulai și Pr. Eduard Patrașcu.