Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Ritualul Ungerii Bolnavilor şi al îngrijirii lor pastorale

Editura: Editura Presa Bună

Colecția: Liturgie

Tema: Liturgică şi patristică

An apariție: 2008

Număr pagini: 234

Dimensiuni: 17 x 24 cm

Tip copertă: cartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Traducerea acestui ritual a fost aprobată de Conferinţa Episcopală Română şi a primit autorizarea din partea Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor cu decretul 1507/04/L din 28 iulie 2005 şi, respectiv, 1823/05/L din 31 martie 2006. Această ediţie trebuie considerată ca „tipică” pentru limba română, iar folosirea textului devine obligatorie de îndată ce a fost tipărit.

În decretul de promulgare a Ritualului Ungerii bolnavilor şi al îngrijirii lor pastorale, cardinalul A. Tabera, prefectul Congregaţiei pentru Cultul Divin şi Disciplina Sacramentelor, prezintă astfel importanţa acestui Ritual pentru Biserica Catolică de rit latin:

„Îngrijindu-i pe bolnavi, Biserica îl îngrijeşte pe Cristos însuşi în mădularele trupului său, care suferă, şi, urmând exemplul Domnului Isus, care «a umblat făcând bine şi vindecându-i pe toţi» (Fap 10,38), se supune poruncii acestuia de a-i îngriji pe bolnavi (cf. Mc 16,18). Această grijă, Biserica o manifestă nu numai prin aceea că îi vizitează pe bolnavi, dar, în acelaşi timp, şi prin faptul că le alină suferinţa prin sacramentul Ungerii şi prin sacramentul Euharistiei, cât timp zac de boală, şi îi întăreşte prin aceleaşi sacramente când se află în pericol de moarte; în sfârşit, ea îşi manifestă această grijă prin aceea că, înălţând rugăciuni, îi încredinţează lui Dumnezeu mai ales în ultimele clipe ale vieţii lor.

Pentru ca sensul sacramentului Ungerii să fie mai bine scos în evidenţă şi mai clar, Conciliul al II-lea din Vatican a hotărât următoarele: «Numărul ungerilor va fi adaptat după împrejurări, iar rugăciunile care însoţesc ritualul Ungerii bolnavilor vor fi revizuite pentru a corespunde diferitelor condiţii în care se află bolnavii care primesc sacramentul» şi dispune să se alcătuiască un ritual al administrării sacramentelor într-o singură celebrare, potrivit căreia Ungerea să se administreze bolnavului după Spovadă şi înainte de primirea Viaticului.

Astfel, Sfântul Părinte papa Paul al VI-lea, prin constituţia apostolică Ungerea sfântă a bolnavilor, publicată în ziua de 30 noiembrie 1972, a stabilit noua formulă sacramentală a Ungerii şi a aprobat Ritualul Ungerii bolnavilor şi al îngrijirii lor pastorale, pe care l-a alcătuit Sfânta Congregaţie pentru Cultul Divin, şi pe care îl publicăm acum, declarând această ediţie ca fiind tipică, pentru ca el să înlocuiască tot ce conţinea în această privinţă Ritualul roman în vigoare până în prezent”.

Pr. Ştefan Lupu


Titlu original: RITUALE ROMANUM ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli  Pp. VI Promulgatum, Ordo Unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae, Editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972.