Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Rânduiala generală a Liturghierului roman

Editura: Editura Presa Bună

Traducător: Claudiu Dumea

Colecția: Documente

Tema: Magisteriu

An apariție: 2001

Număr pagini: 190

Dimensiuni: 10 x 14 cm

Tip copertă: necartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

„Voind să celebreze împreună cu ucenicii săi Cina pascală, în care a orânduit jertfa trupului şi a sângelui său, Cristos Domnul a poruncit să se pregătească o sală mare şi gătită (Lc 22,12). Biserica a considerat întotdeauna că această poruncă i-a fost adresată ei însăși, atunci când impunea norme spre a pregăti sufletele, spre a orândui locurile, spre a fixa riturile şi a alege textele pentru celebrarea Euharistiei. Şi normele de faţă, stabilite pe baza Conciliului Ecumenic Vatican II, ca şi noul Liturghier, pe care Biserica de rit roman îl va folosi de acum înainte pentru a celebra Liturghia, sunt o dovadă a acestei griji a Bisericii, a credinţei şi a iubirii ei nestrămutate faţă de marele mister euharistic şi dau mărturie pentru tradiţia ei continuă şi neîntreruptă, deşi au fost introduse unele lucruri noi”. (nr. 1)

„Mai presus de toate însă, Conciliul Vatican II, îndemnănd la «acea participare perfectă la Liturghie în virtutea căreia credincioşii, după împărtăşirea preotului, primesc trupul Domnului din aceeaşi jertfă» (Sacrosanctum Concilium, nr. 55), a dus la împlinirea unei alte dorinţe a părinţilor tridentini, şi anume, ca «la fiecare Liturghie cei de faţă să se împărtăşească nu numai printr-o fervoare intimă a sufletului, dar şi prin primirea sacramentală a Euharistiei» spre a participa mai deplin la Liturghie”. (nr. 13)