Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Iubirea din sudoarea frunţii. Despre demnitatea muncii omului din perspectiva magisteriului papei Ioan Paul al II-lea

Editura: Editura Sapientia

Colecția: Disertații Doctorale

Tema: Magisteriu

An apariție: 2015

Număr pagini: 368

Dimensiuni: 14 x 21 cm

Tip copertă: supracoperta

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Iubirea din sudoarea frunții. Despre demnitatea muncii omului din perspectiva magisteriului papei Ioan Paul al II-lea

În lunga istorie ecleziastică, gânditorii catolici, clerici sau laici, s-au aflat mereu într-un dialog critic cu societatea. Una dintre preocupările actuale ale magisteriului bisericesc și ale teologiei este confruntarea cu ideile politice ce își au originea în modernitate și urmăresc eliminarea libertății și, implicit, a demnității umane. Comunismul este un astfel exemplu, care, la baza ideologiei lui, pune ideea îmbinării dintre criza modernității cu cea a suprimării libertății. Papii Leon al XIII-lea (1878-1903), Pius al XI-lea (1922-1939) și Ioan Paul al II-lea (1978-2005) au avut o contribuție esenţială la combaterea comunismului, prin numeroase scrisori enciclice, precum Rerum Novarum (15 mai 1891), Quadragesimo Anno (15 mai 1931) și Centesimus Annus (1 mai 1991).

Ioan Paul al II-lea afirma, chiar înainte de a fi ales papă, grija Bisericii Catolice față de problemele sociale. Suveranul pontif, pe lângă enciclica Centesimus Annus, a mai scris alte două documente în care ilustrează doctrina socială a Bisericii Catolice și problema demnității muncii: Laborem Exercens (14 septembrie 1981) și Sollicitudo rei socialis (30 decembrie 1987).

Părintele Felician Tiba, în lucrarea Iubirea din sudoarea frunții. Despre demnitatea muncii omului din perspectiva magisteriului Papei Ioan Paul al II-lea, apărută recent la Editura Sapientia, tratează tocmai despre acest subiect foarte delicat al zilelor noastre: valoarea muncii și a celui care muncește. Munca este unul dintre cele mai importante fenomene sociale care îl caracterizează pe om, atât în componenta lui personală, cât și în cea comunitară.

Volumul de față se prezintă ca o încercare de a dezvolta din punct de vede teologic analiza experienței muncitorești, pornind de la cele trei enciclice care tratează despre muncă ale sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, menționate mai sus. În atenția autorului intră și multiplele intervenții ale aceluiași papă, de-a lungul pontificatului său (discursuri, mesaje, omilii etc.).

Lucrarea este structurată pe șapte capitole. Primele patru capitole constituie o prezentare sistematică și aprofundată a magisteriului Papei Ioan Paul al II-lea, având ca punct de pornire enciclica Laborem exercens, continuând cu celelalte două, respectiv: Sollicitudo rei socialis și Centesimus Annus, apoi cu bogata colecție a discursurilor și a audiențelor.

Urmând dinamica progresivă a capitolelor, transpare necesitatea unei noi hermeneutici în privința muncii, sublinierea pregnantă a rolului persoanei, rolul lui Dumnezeu, precum și necesitatea de a citi într-o cheie teologică timpurile moderne, finalizând prin a-l situa pe om în sânul Bisericii.

Intitulat sugestiv „Munca în dezbaterea anterioară magisteriului Papei Ioan Paul al II-lea”, al cincilea capitol constituie o autentică retrospectivă a „tentativelor” câtorva teologi preconciliari, care au ca punct de plecare reflecția cu privire la enciclica Rerum novarum, prima enciclică socială, ajungând, după ce au trecut prin celelalte documente magisteriale (Quadragesimo anno, Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio,Octogesima adveniens), la profunda și bogata reflecție a Conciliului al II-lea din Vatican și a documentelor ulterioare (Gaudium et spes, Catehismul Bisericii Catolice, Compendiu de doctrină socială a Bisericii).

Ultimul capitol, care este o confruntare între învățătura Papei Ioan Paul al II-lea despre muncă și învățătura anterioară pontificatului său, are rolul de a scoate în evidență tocmai ceea ce face ca magisteriul papei polonez să fie unul diferit. Concret, această parte are rolul de a evidenția noutatea pe care o aduce trilogia enciclicelor și discursurilor Sfântului Părinte, alături de întreaga bogăție pe care ne-o oferă Conciliul al II-lea din Vatican cu privire la tema muncii, precum și contribuția papei la răspândirea unei astfel de învățături.

Metoda folosită în elaborarea fiecărui capitol care prezintă documentele magisteriale ale Papei Ioan Paul al II-lea este cea descriptivă, urmând o schemă foarte precisă, care pornește de la prezentarea contextului publicării respectivului document și ajunge la sublinierea modalității în care pot fi înțelese anumite reflecții teologice cu privire la muncă.

Cartea poate fi de folos tuturor celor care doresc să redescopere valoarea muncii, după cuvintele sfântului Ioan Paul al II-lea: „Munca este aceea care constituie începutul unei creșteri a inimii și a minții, cea care implică atâtea persoane și atâtea evenimente importante… în urma ei, să zicem, a loviturilor de ciocan, se maturizează iubirea…!”


Laurențiu Turbuc