Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Evanghelia după Sfântul Ioan - Traducere şi comentariu

Editura: Editura Sapientia

Traducător: Cristian Ungureanu

Colecția: Studii biblice

Tema: Teologie

An apariție: 2016

Număr pagini: 915

Dimensiuni: 17 x 25 cm

Tip copertă: supracoperta

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

Evanghelia după Sfântul Ioan - Traducere şi comentariu

Autorul celei de-a patra Evanghelii, cunoscut sub numele de sfântul Ioan, îşi încheie lucrarea cu o hiperbolă: pământul întreg nu este de ajutor ca să cuprindă cărţile care ar trebui scrise pentru a aduna tot ceea ce a făcut şi a spus Isus (cf. In 21,25). În apariţia acestei abundenţe de cărţi despre Isus a avut o contribuţie importantă şi Evanghelia după Ioan, care apare ca o „carte” sau ca un document demn de luat în seamă despre unele dintre multele „semne” înfăptuite de Isus în prezenţa discipolilor săi. În acest ultim secol, literatura despre cea de-a patra Evanghelie a sporit într-un ritm impresionant: numai în ultimii douăzeci de ani s-au tipărit peste şase mii de titluri, comentarii şi studii despre această Evanghelie. Şi în contextul italian, în afară de traducerea comentariilor prestigioaselor ediţii biblice străine, s-au pregătit anumite studii la diferite niveluri, fie ştiinţifice, fie de popularizare spirituală şi pastorală. De ce atunci atunci o nouă carte de comentarii la Evanghelia lui Ioan?

În primul rând, trebuie să menţionez că studiul sistematic al celei de-a patra Evanghelii răspunde unei necesităţi personale. După cercetarea primelor trei Evanghelii sinoptice şi a altor scrieri ale Noului Testament, mai ales a celor pauline, simt nevoia de a mă aventura în tradiţia sfântului Ioan. Întâlnirea cu Isus Cristos, „Cuvântul” întrupat şi Fiul lui Dumnezeu unul-născut, reprezintă o provocare şi o aventură spirituală irezistibilă. Mai mult, de câţiva ani simt necesitatea de a extinde şi verifica metoda hermeneutică în lectura textelor biblice. Metoda istorico-critică, în ciuda numeroaselor şi riguroaselor sale aplicaţii – critică literară şi istorică – , riscă să uniformizeze lectura biblică, privând-o de dimensiunea hermeneutică deschisă confruntării cu necesităţile vitale ale cititorulu de astăzi. Pe de altă parte, nici noile încercări de lectură sincronică a textului biblic în toate subdiviziunile şi formele sale – lectură spirituală, narativă, sociologică şi psihologică – nu îl deschid automat către un dialog productiv cu universul cultural şi vital al cititorului din prezent. 


Titlu original: Giovanni