Pentru orice comandă efectuată, cumpărătorul va achita costurile de transport la primirea produselor comandate.

Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu

Editura: Editura Sapientia

Colecția: Mici tratate de spiritualitate

An apariție: 2011

Număr ediție curentă: 1

Număr pagini: 112

Dimensiuni: 11.0 x 16.5 cm

Tip copertă: necartonata

Recomandată pentru vârsta: Audiență generală

„Timpul de pocăinţă al Postului Mare este o potrivită ocazie să medităm despre spiritul de căinţă care trebuie să însoţească permanent viaţa creştinului. Pornim de la un principiu care, deşi pare paradoxal, este foarte adevărat în viaţa spirituală, şi anume: nu putem fi buni decât în momentul în care devenim conştienţi şi recunoaştem că suntem răi”.

Cu aceste cuvinte se deschide cartea nou apărută la Editura „Sapientia”, „Sfânta Spovadă. Sărbătoarea împăcării cu Dumnezeu”, scrisă de părintele Claudiu Dumea, şi care vrea să reamintească învăţătura catolică despre valoarea sfintei Spovezi în viaţa creştinului.

Scrisă sub forma unui mic tratat de spiritualitate, cartea are nouă părţi. La sfârşitul ei, editorul a adăugat o anexă în care au fost incluse: rugăciuni pentru spovadă, modele de examinare a cugetului, ritualul spovezii şi psalmii penitenţiali.

Parcurgând paginile acestei carţi, cititorul poate descoperi drumul pe care trebuie să-l parcurgă un creştin pentru a-şi reface legătura cu Dumnezeu, pierdută prin păcat, dar care se poate redobândi prin sacramentul Spovezii.

În prima parte, „Spiritul de căinţă al creştinului”, este subliniată ideea că o căinţă profundă şi sinceră, izvorâtă din rugăciunea statornică, poate face din creştini sfinţi. În partea a doua, „Sacramentul Spovezii”, se explică consecinţele unei spovezi superficiale şi responsabilitatea preotului în cadrul acestui sacrament, prin redarea unui fragment din enciclica Papei Pius al XII-lea, Mystici Corporis. Partea a treia, „Împăcarea cu Dumnezeu în Sfânta Scriptură”, este subliniată milostivirea lui Dumnezeu cu argumente din Vechiul Testament, dar şi din Noul Testament, precum iertarea lui David, a poporului, parabolele lui Isus. În partea a patra, „Păcatul creştinului şi milostivirea lui Dumnezeu”, suntem îndrumaţi să dobândim o profundă conştiinţă a păcatelor noastre pentru a pătrunde mai adânc în oceanul de iubire al lui Dumnezeu. Partea a cincea, „Puterea de a ierta păcatele”, este explicată originea acestei puteri şi sublimitatea sacramentului Spovezii. Ultimele patru părţi, „Căinţa, prima condiţie pentru iertarea păcatelor”, „Proprietăţile căinţei”, „Hotărârea de a nu mai păcătui” şi „Îndreptarea vieţii” descriu, prin evenimente, citate scripturistice, cele cinci etape ale unei spovezi bune.

Astfel, această carte poate fi un ghid util pentru creştinul care doreşte să se convertească din toată inima şi să se reconcilieze cu Dumnezeu prin sacramentul Spovezii.

Cosmin Cimpoeşu